امروز : سه شنبه، 26 شهریور 1398

مکانیک

 

مدیر گروه مکانیک : آقای مهندس سجاد امامی

مدیر گروه ارشد: آقای دکتر محمد جوادزاده

رزومه : rezome.e.pdf [حجم: 401.45 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 179)

اساتیدی که با گروه مکانیک همکاری دارند :

نام و نام خانوادگی مدرک نوع همکاری  مرتبه علمی  
جعفرمدار دکترا هیات علمی  استاد  
رسول شعبانی دکترا  هیات علمی  دانشیار  
محمد جواد زاده دکترا هیات علمی  مربی  
مهدی کیاستفر دکترا  حق التدریس    
محمد فتحلیلو دکترا  حق التدریس  استادیار  
سجاد امامی دانشجو دکترا  هیات علمی  مربی  
فراز برادرانی دانشجو دکترا  حق التدریس    
رضا اسراری دانشجو دکترا  حق التدریس    
اسدالله مطلبی دانشجو دکترا  حق التدریس    
شیوا ولیلو دانشجو دکترا  حق التدریس     
هادی خضرلو دانشجو دکترا  حق التدریس    
مهدی پیری زاده کارشناسی ارشد  حق التدریس     
حمید مسعودی صدقیانی کارشناسی ارشد  حق التدریس    
امیر رضایی پور الماسی کارشناسی ارشد  حق التدریس    
امین موسوی کارشناسی ارشد  حق التدریس    
         

  

 

رشته ارشد تبدیل انرژی:

چارت:a.tabdil.pdf [حجم: 410.79 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 100)

 

 رشته ارشد مکاترونیک

چارت: a.mecha.pdf [حجم: 286.56 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 48)

سرفصل: a.mech.pdf [حجم: 1.18 مگابایت] ( تعداد دانلود: 64)

 

رشته مهندسی مکانیک - بدون گرایش

چارت: s.m.p.mechanic.pdf [حجم: 697.13 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 90)

 

 رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

چارت : m.n.na.pdf [حجم: 272.51 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 33)

 

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- قالبسازي

چارت: m.n.ga.pdf [حجم: 406.13 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 62)

 

کاردانی پیوسته ساخت تولید - قالب سازی

چارت: k.ga.pdf [حجم: 384.15 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 26)

 

کاردانی پیوسته ساخت تولید - ماشین ابزار

چارت: k.ma.pdf [حجم: 431 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 26)

 

کاردانی پیوسته نقشه كشي عمومي -نقشه كشي وطراحي صنعتي

چارت: k.j.na.pdf [حجم: 332.11 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 14)

 

کاردانی پیوسته مكانيك خودرو-مكانيك خودرو

چارت: k.kh.pdf [حجم: 401.33 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 37)

 

کاردانی پیوسته تاسيسات -حرارت مركزي وتهويه مطبوع

چارت: k.ta.pdf [حجم: 334.93 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 24)