امروز : یکشنبه، 29 دی 1398

با توجه به شروع امتحانات ترم از شنبه کارت ورود به جلسه امتحانی از طریق ورود به سامانه آموزش در دسترس می باشد ورود به جلسه امتحانی فقط با کارت ورود به جلسه امتحانی خواهد بود در صورت داشتن مشکل به مالی و آموزش مراجعه نمایید

تکمیل ظرفیت ارشد از پنج شنبه تا یک شنبه شروع می شود ....

تکمیل ظرفیت ارشد از پنج شنبه تا یک شنبه شروع می شود .... اطلاعيه ‌‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه‌ بازمان اعلام‌ تكميل ظرفيت برخي از كدرشته محل‌هاي آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌‌ سال‌ 1398...

ادامه مطلب