نهم آبان ماه 1393    سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد
 • وضعيت برگزاري کلاس ها

  spacer


  کلاس های خانم علیزاده یک شنبه مورخه 93/08/04 تشکیل نخواهد شد

  کلاس های خانم ستاری سه شنبه و چهار شنبه  مورخه 93/07/29 و 93/07/30 تشکیل نخواهد شد

  کلاس های خانم گلوانی چهارشنبه و پنج شنبه  مورخه 93/07/30 و 93/08/1 تشکیل نخواهد شد


  صفحه قبل


   
  info@meraj.ac.ir | موسسه آموزش عالی معراج | تلفن: 5225949-0443