بیست و هشتم فروردین ماه 1393    سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

وضعيت برگزاري کلاس ها

spacer
كلاس استاد گلوانی درس کاربرد های نرم افزار های ترسیمی رشته معماری روز سه شنبه 19/01/93 تشكيل نخواهد شد و کلاس جبرانی بعد از کلاس اصلی  هفته بعد روز سه شنبه از ساعت 14 تا ساعت 18 تشکیل خواهد شد.

کلیه کلاس های تربیت بدنی 1 و 2 خواهران و برادران این هفته در تاریخ های 18 و 19 فروردین روز دو شنبه و سه شنبه تشکیل نخواهد شد.


كلاس هاي تربيت بدني1 برادران روز هاي دوشنبه  ساعت 10 الي 11/30 سالن احمدپور بزگزار مي شود.

كلاس هاي تربيت بدني 2 برادران ساعت 11/30 الي 13 سالن احمدپور برگزار مي شود.

كلاس هاي تربيت بدني خواهران روز هاي سه شنبه ساعت 11/30 الي 13 در سالن احمد پور برگزار مي شود.صفحه قبل


 
info@meraj.ac.ir | موسسه آموزش عالی معراج | تلفن: 5225949-0443